Välkommen till Dalarnas Kaninavelsförenings hemsida!

 

Dalarnas Läns KAF inbjuder till utställning med Länskamp mellan Gävleborg och Dalarna söndag den 8 oktober 2017 på Svabensverk.

 

Utställningen är endast öppen för medlemmar i Gävleborgs och Dalarnas Kaninavelsföreningar.

 

Anmälningsavgifter: Klass A och B 75:- /djur

 

Anmälan skickas senast den 22 september till e-post kaningard@gullvivans-kaniner.net. Fam Persson, Lingonstigen 12D, 792 52 Mora,Tel: 0250-183 21, .

Anmälningsavgiften betalas samtidigt på Bankgiro 5000-0918

Max ca 40 djur/förening.

 

De tio bästa djuren per förening räknas ihop för seniorpriset, men endast max två djur/utställare räknas in bland de tio.

De fem bästa djuren per förening räknas ihop för juniorpriset, även här max två djur/utställare räknas med.

 

Förfrågningar: Jan 070-231 92 83 eller Anna Karin Åhsgren: 070-146 60 13

Djuren tas senast kl.10.00. Bedömningen startar strax efter tio.

 

I Länskampen tävlar man om ett Vandringspris senior och ett Vandringspris junior, kaniner från Klass A och Klass B räknas in.

Det blir även en vanlig klassindelad prislista.

Alla tävlar om BIS och BIM samt Bästa junior.

Servering och lotteri!

 

Vid för många anmälningar ser man över antalet djur varje uställare har anmält, och de som har anmält många djur kan ev få plocka bort något.

Skriv gärna en rangordning vid anmälan.

Vid för få anmälningar kan ev efteranmälan bli aktuell.

 

Varmt Välkomna önskar DKAF!

 

 

                  Föreningens medlemmar får gärna skicka in egna bilder till hemsidan.

 

 

2017-03-21

 

2018 kommer Dkaf att anordna LU, all information om utställningen

kommer att uppdateras kontinuerligt och finnas under den

egna fliken LU 2018.

 

 

Vi sponsrar Dalarnas kaninavelsförening!

 

 

© Dalarnas Kaninavelsförening 2013